Tarieven

Code A: Verdoving

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Oppervlakte verdoving A15 € 7,58 € 7.84
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving A10 € 14,58 € 15.07
Behandeling onder algehele narcose A20 kostprijs kostprijs

Code B: Verdoving d.m.v. een roesje

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Introductie roesje (lachgassedatie) B10 € 29,15 € 30.15
Toediening roesje (lachgassedatie) B11 € 29,15 € 30.15
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) B12 € 36,66 € 37.38

Code C: Consultatie en diagnostiek

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Diagnostisch onderzoek
Periodieke controle C11 € 22,16 € 22.91
Probleemgericht consult C13 € 22,16 € 22.91
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
Schriftelijke medische anamnese C22 € 22,16 € 22.91
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan C28 € 104,95 € 108.53
Studiemodellen t.b.v. behandelplan C29 € 29,15 € 30.15
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak C65 € 58,31 € 60.29
Toeslagen en diversen
Mondzorg aan huis C80 € 17,49 € 18.09
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose C84 € 46,65 € 48.23
Weekendbehandeling C85 € 22,16 € 22.91
Avondbehandeling C86 € 22,16 € 22.91
Nachtbehandeling C87 € 22,16 € 22.91

Code E: Wortelkanaalbehandelingen

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Wortelkanaalbehandeling consult E01 € 22,16 € 22.91
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult E02 € 40,82 € 42.20
Consult na tandheelkundig ongeval E03 € 32,07 € 33.16
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel E60 € 46,65 € 48.23
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten E04 € 47,90 € 48.84
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal E13 € 104,95 € 108.53
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen E14 € 151,60 € 156.76
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen E16 € 198,24 € 204.99
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen E17 € 244,89 € 253.23
Elektronische lengtebepaling E85 € 14,58 € 15.07
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting E19 € 17,49 € 18.09
Wortelkanaalbehandeling van melkelement E66 € 46,65 € 48.23
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Verwijderen van kroon of brug E51 € 34,98 € 36.18
Moeilijke wortelkanaalopening E52 € 29,15 € 30.15
Verwijderen van wortelstift E53 € 40,82 € 42.20
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal E54 € 29,15 € 30.15
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal E55 € 29,15 € 30.15
Voortgezette behandeling met iatrogene schade E56 € 40,82 € 42.20
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie E57 € 29,15 € 30.15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting E61 € 81,63 € 84.41
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting E62 € 52,48 € 54.26
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal E63 € 43,73 € 45.22
Afsluiting van open wortelpunt E64 € 46,65 € 48.23
Initiële wortelkanaalbehandeling
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal E77 € 58,31 € 60.29
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal E78 € 29,15 € 30.15
Bleken
Inwendig bleken, eerste zitting E90 € 46,63 € 48.23
Inwendig bleken, elke volgende zitting E95 € 17,49 € 18.09
Uitwendig bleken per kaak E97 € 72,88 € 75.37
Behandeling trauma-element
Directe pulpa-overkapping E40 € 29,15 € 30.15
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval E42 € 11,66 € 12.06
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval E43 € 23,32 € 24.12
Verwijderen spalk E44 € 5,83 € 6.03
Aanbrengen rubberdam
Aanbrengen rubberdam E45 € 11,66 € 12.06
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
Snij-/ hoektand E31 € 116,61 € 120.58
Premolaar E32 € 163,26 € 168.82
Molaar E33 € 209,91 € 217.05
Aanbrengen retrograde vulling E34 € 23,32 € 24.12
Het trekken van een element met re-implantatie E36 € 81,63 € 84.41
Kijkoperatie E37 € 69,97 € 72.35
Gebruik operatiemicroscoop
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling E86 € 78,71 € 81.39
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling E87 € 58,31 € 60.29

Code G: Behandelingen kauwstelsel

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
Functieonderzoek kauwstelsel G21 € 104,95 € 108.53
Verlengd onderzoek OPD G22 € 209,91 € 217.05
Spieractiviteitsmeting en registratie G23 € 93,29 € 96.47
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
Consult OPD-therapie A (niet- complex) G01 € 61,22 € 63.31
Stabilisatieopbeetplaat G62 € 157,43 € 162.79
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk G68 € 46,65 € 48.23
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A G47 € 69,97 € 72.35
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
Consult OPD-therapie B (complex) G43 € 117,78 € 121.79
Therapeutische injectie G44 € 64,14 € 66.32
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) G46 € 46,65 € 48.23
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B G48 € 116,61 € 120.58
b. Beetregistraties
Niet-standaard beetregistratie G10 € 87,46 € 90.44
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
Scharnierasbepaling G11 € 87,46 € 90.44
Centrale relatiebepaling G12 € 81,63 € 84.41
Protrale/laterale bepalingen G13 € 58,31 € 60.29
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie G14 € 524,77 € 542.63
Therapeutische positiebepaling G16 € 29,15 € 30.15
Beetregistratie intra-oraal G20 € 58,31 € 60.29
Diversen
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur G09 € 32.56
Toeslag voor het behouden van beethoogte G15 € 29,15 € 30.15
Indirect planmatig inslijpen G65 € 320,69 € 331.61
Beetbeschermingsplaat G69 € 64,14 € 66.32
Aanbrengen front/hoektandgeleiding G33 € 58,31 € 60.29
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) G71 € 291,54 € 301.46
Controlebezoek MRA G72 € 29,15 € 30.15
Reparatie MRA met afdruk G73 € 46,65 € 48.23
d. Myofunctionele apparatuur
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur G74 € 127.22

Code H: Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesie

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
a. Onderdeel A
Trekken tand of kies H11 € 43,73 € 45.22
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant H16 € 32,65 € 33.76
Kosten hechtmateriaal H21 € 6,06 € 6.18
Hechten weke delen H26 € 64,14 € 66.32
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling H50 € 58,31 € 60.29
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling H55 € 17,49 € 18.09
b. Onderdeel B
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B H90 € 58,31 € 60.29
Hemisectie van een molaar H33 € 69,97 € 72.35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap H35 € 69,97 € 72.35
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak H40 € 52,48 € 54.26
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje H41 € 34,98 € 36.18
Wortelpuntoperatie per tandwortel
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting H42 € 69,97 € 72.35
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting H43 € 93,29 € 96.47
Primaire antrumsluiting H44 € 64,14 € 66.32
Behandeling kaakbreuk, per kaak H59 € 81,60 € 84.41
Cyste-operatie
Marsupialisatie H60 € 81,63 € 84.41
Primaire sluiting H65 € 157,43 € 162.79
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak H70 € 81,63 € 84.41
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak H75 € 157,43 € 162.79
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak H80 € 110,78 € 114.55
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak H85 € 186,58 € 192.93

Code J: Implantaten

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Overheadkosten implantaten J97 € 176,13 € 173.60
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie J98 € 99,68 € 101.64
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Initieel onderzoek implantologie J01 € 64,67 € 66.88
Verlengd onderzoek implantologie J02 € 99,49 € 102.90
Proefopstelling J03 € 134,31 € 138.91
Implantaatpositionering op grond van CT-scan J05 € 44,77 € 46.30
b. I Pre-implantologische chirurgie
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft J09 € 238,77 € 246.95
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting J10 € 149,23 € 154.35
Prepareren donorplaats J11 € 134,31 € 138.91
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft J12 € 144,26 € 149.20
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting J13 € 69,64 € 72.03
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
Vrijleggen foramen mentale J06 € 29,85 € 30.87
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft J15 € 84,57 € 87.46
Aanvullende ophoging bodem bijholte J17 € 129,34 € 133.77
Ophoging bodem bijholte orthograad J18 € 59,69 € 61.74
Toeslag esthetische zone J19 € 63,56 € 66.88
c. Implantologische chirurgie
Plaatsen eerste implantaat, per kaak J20 € 227,33 € 235.12
Plaatsen volgend implantaat, per kaak J28 € 94,02 € 97.24
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) J23 € 74,62 € 77.17
Plaatsen volgende Healing Abutment J29 € 35,32 € 36.53
Moeizaam verwijderen implantaat J26 € 164,16 € 169.78
Verwijderen implantaat J36 € 32,83 € 33.96
Vervangen eerste implantaat J27 € 227,33 € 235.12
Vervangen volgend implantaat J37 € 94,02 € 97.24
Uitvoeren autotransplantaat J39 € 298,47 € 179.56
d. Diversen
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik J07 kostprijs kostprijs
Aanbrengen botvervangers in extractie wond J08 € 19,90 € 20.58
Bindweefseltransplantaat, eerste J30 € 104,46 € 108.04
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie J81 € 114,41 € 115.76
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef J32 € 118.33
Kosten implantaat J33 € 319,50 € 330.87
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting J34 € 9,95 € 10.29
Grondig submucosaal reinigen implantaat J35 € 23,32 € 24.18
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat J87 € 23,32 € 267.53
e. Mesostructuur
Plaatsen eerste drukknop J45 € 119,39 € 123.48
Elke volgende magneet, drukknop J41 € 34,82 € 36.01
Staaf tussen twee implantaten J42 € 203,95 € 210.94
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak J43 € 64,67 € 66.88
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon J44 € 24,87 € 25.72
f. Prothetische behandeling na implantaten
Boven- en onder klikgebit J50 € 512,37 € 529.92
Onder-klikgebit J51 € 333,29 € 344.71
Boven-klikgebit J52 € 333,29 € 344.71
Omvorming klikgebit J53 € 99,49 € 102.90
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten J54 € 129,34 € 133.77
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten J55 € 149,23 € 154.35
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten J56 € 174,10 € 180.07
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten J57 € 84,57 € 87.46
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten J58 € 109,44 € 113.19
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten J59 € 134,31 € 138.91
g. Nazorg implantologie
Specifiek consult nazorg implantologie J60 € 54,72 € 56.59
Uitgebreid consult nazorg implantologie J61 € 89,54 € 92.61
h. Prothetische nazorg
Opvullen zonder staafdemontage J70 € 139,28 € 144.06
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten J71 € 174,10 € 180.07
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten J72 € 198,98 € 205.79
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten J73 € 223,85 € 231.52
Reparatie zonder staafdemontage J74 € 54,72 € 56.59
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten J75 € 104,46 € 108.04
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten J76 € 129,34 € 133.77
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten J77 € 154,21 € 159.49
Verwijderen én vervangen drukknop J78 € 24,87 € 25.72
i. Ketenzorg implantologie
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit J80 € 506,40 € 523.75

Code M: Preventieve mondzorg

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten M01 € 13,07 € 13.52
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten M02 € 13,07 € 13.52
Gebitsreiniging, per vijf minuten M03 € 13,07 € 13.52
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit M05 € 26,24 € 27.13
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek M32 € 17,49 € 18.09
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament M30 € 5,83 € 6.03
Fluoridebehandeling M40 € 14,58 € 15.07
Mondbeschermer M61 € 26,24 € 27.13
Behandeling van witte vlekken, eerste element M80 € 50,73 € 52.45
Behandeling van witte vlekken, volgend element M81 € 27,99 € 27.94

Code P: Kunstgebitten

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit P60 € 34,98 € 36.18
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit P65 € 29,15 € 30.15
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur P17 € 58,31 € 60.29
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen P10 € 87,46 € 90.44
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen P15 € 174,92 € 180.88
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P16 € 64,14 € 66.32
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P18 € 17,49 € 18.09
Frame kunstgebit, 1-4 elementen P34 € 239,06 € 247.20
Frame kunstgebit, 5-13 elementen P35 € 326,56 € 337.64
Wortelkap met stift P31 € 145,77 € 150.73
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls P32 € 87,46 € 90.44
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling P33 € 58,31 € 60.29
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element P40 € 14,58 € 15.07
Noodkunstgebit P45 € 116,61 € 120.58
a. Volledig kunstgebit
Volledig kunstgebit bovenkaak P21 € 174,92 € 180.88
Volledig kunstgebit onderkaak P25 € 233,23 € 241.17
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak P30 € 379,00 € 391.90
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
Individuele afdruk zonder randopbouw P36 € 29,15 € 30.15
Individuele afdruk met randopbouw P14 € 64,14 € 66.32
Frontopstelling in aparte zitting P37 € 34,98 € 36.18
Reoccluderen P27 € 58,31 € 60.29
Naregistratie en remounten P28 € 58,31 € 60.29
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur P38 € 64,14 € 66.32
Toeslag voor bepaling neutrale zone P39 € 87,46 € 90.44
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk P41 € 29,15 € 30.15
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling P42 € 29,15 € 30.15
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen P43 € 34,98 € 36.18
Overige
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit P29 € 46,65 € 48.23
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak P06 € 40,82 € 42.20
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak P01 € 40,82 € 42.20
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak P02 € 87,46 € 90.44
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder P03 € 58,31 € 60.29
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak P04 € 87,46 € 90.44
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak P70 € 163,26 € 168.82
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak P07 € 17,49 € 18.09
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P08 € 46,65 € 48.23
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak P56 € 40,82 € 42.20
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak P51 € 40,82 € 42.20
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak P52 € 87,46 € 90.44
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak P53 € 58,31 € 60.29
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak P54 € 87,46 € 90.44
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak P57 € 17,49 € 18.09
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak P58 € 46,65 € 48.23
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak P78 € 46,65 € 48.23
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak P79 € 46,65 € 48.23

Code R: Kronen en bruggen

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
a. Inlays en kronen
Eenvlaks composiet inlay R08 € 69,97 € 72.35
Tweevlaks composiet inlay R09 € 134,11 € 138.67
Drievlaks composiet inlay R10 € 174,92 € 180.88
Eenvlaksinlay R11 € 104,95 € 108.53
Tweevlaksinlay R12 € 163,26 € 168.82
Drievlaksinlay R13 € 233,23 € 241.17
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties R14 € 29,15 € 30.15
Kroon R24 € 256,55 € 265.28
Kroon op implantaat R34 € 233,23 € 241.17
Confectiekroon R29 € 52,48 54.26
Opbouw plastisch materiaal R31 € 58,31 € 60.29
Gegoten opbouw, indirecte methode R32 € 58,31 € 60.29
Gegoten opbouw, directe methode R33 € 116,61 € 120.58
b. Brugwerk
Eerste brugtussendeel R40 € 174,92 € 180.88
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R45 € 87,46 € 90.44
Brugverankering, per anker R46 € 58,28
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen R49 € 145,77 € 150.73
Metalen fixatiekap met afdruk R50 € 29,15 € 30.15
Gipsslot met extra afdruk R55 € 29,15 € 30.15
Plakbrug zonder preparatie R60 € 116,61 € 120.58
Plakbrug met preparatie R61 € 174,92 € 180.88
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R65 € 40,82 € 42.20
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee R66 € 23,32 € 24.12
c. Restauraties diversen
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker R70 € 64,14 € 66.32
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond R71 € 64,14 € 66.32
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties R74 € 23,32 € 24.12
Opnieuw vastzetten plakbrug R75 € 58,31 € 60.29
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon R76 € 29,15 € 30.15
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element R77 € 29,15 € 30.15
d. Schildje van keramiek of kunststof
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie R78 € 69,97 € 72.35
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie R79 € 116,61 € 120.58
e. Temporaire voorzieningen
Temporaire, eerste voorziening R80 € 29,15 € 30.15
Temporaire, volgende voorziening R85 € 11,66 € 12.06
Gedeeltelijk voltooid werk R90 Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Code T: Tandvleesbehandelingen

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus T11 € 154,51
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus T12 € 169,09 € 174.85
Grondig reinigen wortel, complex T21 € 31,49 € 32.56
Grondig reinigen wortel, standaard T22 € 23,32 € 24.12
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling T31 € 90,38
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling T32 € 104,95 € 108.53
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling T33 € 46,65 € 66.32
Beperkt consult parodontale nazorg T41 € 61,22
Consult parodontale nazorg T42 € 88,63 € 91.64
Uitgebreid consult parodontale nazorg T43 € 117,78 € 121.79
Complex consult parodontale nazorg T44 € 156,85 € 162.19
Parodontale chirurgie
Flapoperatie tussen 2 elementen T70 € 189,50 € 195.95
lapoperatie, per sextant (één zesde deel) T71 € 291,54 € 301.46
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) T72 € 349,84 € 361.75
Directe postoperatieve zorg, kort T73 € 58,31 € 60.29
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid T74 € 156,85 € 162.19
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus T75 € 151,60
Tuber- of retromolaarplastiek T76 72,88 € 75.37
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
Tandvleestransplantaat T80 € 125,36
Tuber- of retromolaarplastiek T81 (voorheen T101) € 102,04 € 105.51
Tandvleescorrectie, per element T82 (voorheen T102) € 55,39 € 57.28
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) T83 (voorheen T103) € 145,77 € 150.73
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) T111 € 361.75
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element T112 € 120.58
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal T113 € 195.95
Parodontale kroonverlengingsprocedure
Kroonverlenging per element T121 € 186,50 € 195.95
Kroonverlenging per sextant T122 € 349,84 € 361.75
Mucogingivale chirurgie
Tandvleestransplantaat T141 € 114.55
Recessie bedekking met verplaatste lap T142 € 361.75
Directe postoperatieve zorg
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting T151 € 58,31 € 60.29
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting T152 € 156,85 € 162.19
Diversen
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling T161 (voorheen T93) € 42.20 € 40,82
Behandeling tandvleesabces T162 (voorheen T94) € 81.39 € 78,71
Toepassing lokaal medicament T163 (voorheen T57) € 65.12 € 62,97
(Draad)Spalk T164 (voorheen T95) € 24.12 € 23,32
Uitgebreide voedingsanalyse T165 (voorheen T96) € 60.29 € 58,31

Code U: Uurtarieven

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten U25 € 13,28 € 13.73
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten U35 € 15,32 € 15.84
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten U05 € 15,32 € 15.84

Code V: Vullingen

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Eénvlaksvulling amalgaam V71 € 24,49 € 25.32
Tweevlaksvulling amalgaam V72 € 39,07 € 40.40
Drievlaksvulling amalgaam V73 € 50,73 € 52.45
Meervlaksvulling amalgaam V74 € 71,13 € 73.56
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V81 € 36,15 € 37.38
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V82 € 50,73 € 52.45
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V83 € 62,39 € 64.51
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V84 € 82,80 € 85.61
Eénvlaksvulling composiet V91 € 46,65 € 48.23
Tweevlaksvulling composiet V92 € 61,22 € 63.31
Drievlaksvulling composiet V93 € 72,88 € 75.37
Meervlaksvulling composiet V94 € 93,29 € 96.47
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal V15 € 69,97 € 72.35
Fissuurlak, eerste element V30 € 26,24 € 27.13
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting V35 € 14,58 € 15.07
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen V40 € 5,83 € 6.03
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje V50 € 11,66 € 12.06
Parapulpaire stift V70 € 11,66 € 12.06
Wortelkanaalstift V80 € 20,41 € 21.10
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element V85 € 8,75 € 9.04

Code X: Maken en/of beoordelen van foto’s

Omschrijving Code Tarief 2020 Tarief 2021
Kleine röntgenfoto X10 € 16,33 € 16.88
Beoordelen kleine röntgenfoto X11 € 12,24 € 12.66
Kaakoverzichtsfoto X21 € 69,97 € 72.35
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak X22 € 69,97 € 72.35
Beoordelen kaakoverzichtsfoto X23 € 25,66 € 26.53
Schedelfoto X24 € 31,49 € 32.56
Maken meerdimensionale kaakfoto X25 € 198,24 € 204.99
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto X26 € 58,31 € 60.29