Afspraak maken

Bij ons kunt u terecht op afspraak. Onze patiënten kunnen meestal binnen 10 werkdag(en) terecht voor een controle. Bij een periodieke controle bekijken we de status van uw gebit en beoordelen of extra behandeling noodzakelijk is.

Bellen voor een afspraak kan tijdens onze openingstijden. Spoedbehandelingen voeren we zo veel mogelijk op dezelfde dag uit, of we nemen noodmaatregelen zodat u pijnvrij bent tot de daadwerkelijke behandeling plaatsvindt.

In overleg met u, zorgen we ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Wij houden daarbij rekening met uw wensen en uw beschikbare tijd.

Afspraken verzetten
Indien u verhinderd bent, om welke reden dan ook, kunt u de afspraak verzetten. Wilt u dat minimaal 24 uur voor de afspraak doen? Er is voor ons dan nog een mogelijkheid om iemand anders op dit tijdstip te helpen.

Wilt u dat altijd telefonisch doen. We kunnen dan gelijk een nieuwe afspraak voor u inplannen. Bovendien zijn we niet altijd in de gelegenheid om tijdens werkuren de email te lezen.
Bij afwezigheid kunt u de voicemail inspreken.

Als u de afspraak niet nakomt, of niet tijdig afbelt, zullen we de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening bij u brengen.