Klachten

Bent u tevreden
Wij horen graag van u wat wij goed doen, of beter zouden kunnen doen. Zo kunnen wij de zorg voor u en anderen verbeteren. Verbeterpunten horen we ook graag.

Minder tevreden
Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het toch voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Hier vindt u onze contactgegevens.

Informatiepunt
Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. U kunt op deze website ook een formulier invullen als u een vraaag of klacht heeft bij het Tandheelkundig Informatiepun.  Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachtenregeling
Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.