Controle

Het is belangrijk om 1 of 2 keer per jaar voor controle naar uw tandarts te gaan. Uw gebit wordt gecontroleerd op gaatjes en eventuele (tandvlees)ontstekingen. Tijdens de controle kan er een röntgenfoto worden gemaakt om uw gebit beter te kunnen beoordelen. Ook kan het voorkomen dat tandsteen wordt verwijderd en uw tanden gepolijst worden. Mochten er tijdens de controle gaatjes en/of andere afwijkingen worden ontdekt, dan wordt er een vervolg-afspraak ingepland. Ook adviseert de tandarts u op het gebied van preventie: hoe kunt u uw gebit het beste onderhouden. Door regelmatige controles voorkomt u onnodige schade.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en worden, als dat noodzakelijk is, op korte termijn gedaan. Dit is bijvoorbeeld het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Dat kan in een behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.
Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar onze collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie (beugel) / Tandtechnicus / Implantologie (implantaat) / Parodontologie / Gnatologie / Gehandicaptenzorg .
Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid op onze website en www.allesoverhetgebit.nl

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.