Tarieven

Factuur
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.
Met deze link kunt u een voorbeeldfactuur bekijken.

Wij hanteren de van overheidswege vastgestelde tarieven. U kunt u hier nalezen, wat deze codes betekenen met de bijbehorende tarieven.