Tarieven

 

Hieronder ziet u de tarieven van 2022.Afhankelijk van uw zorgverzekering is het mogelijk dat u een deel zelf moet betalen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw verzekeraar en de website www.allesoverhetgebit.nl

Onderstaande prijzen gelden voor iedereen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto’s

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

 Naar boven

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Indien bij verhindering niet tijdig is afgebeld (minimaal 24 uur van tevoren), zijn wij genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten hiervan bedragen €20,00 per gereserveerd kwartier.