Kwaliteit

Wij vinden de kwaliteit van ons werk belangrijk en staan voor het op peil houden van kwalitatief goede tandheelkundige zorg. De tandarts is daarom ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Een beschrijving van deze normen en van de manier waarop we ons hierop laten toetsen vindt u via www.kwaliteitsregistertandartsen.nl. Patiënten waarderen onze praktijk met een 8,1.

Een van de belangrijkste gedragsregels voor tandartsen die in het Kwaliteitsregister zijn opgenomen, is het accuraat houden van de tandheelkundige kennis: vakliteratuur bestuderen, regelmatig bij- en nascholing volgen en vakinhoudelijk overleg met collega’s voeren. De tandarts is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en van het Kwaliteitszorgregister.

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg
In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.
Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie: Deze praktijk is gevisiteerd in maart 2017